PERSBERICHT
 
De Nederlandse Tweede Kamerleden van de PvdA Mw. Dr. Lucy Kortram
en drs. Jeroen Dijsselbloem hebben vandaag 05 april 2002 schriftelijke
Kamervragen gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Mw.
Tineke Netelenbos, aangaande de hoge vliegtarieven op de routes
Amsterdam - Curacao - Amsterdam en Amsterdam - Paramaribo -
Amsterdam. SHIVA is erg tevreden dat twee voornoemde parlementariers
van de PvdA zich inzetten om de tarieven op een redelijk nivo te krijgen
zoals in het huidig luchtvaartverdrag staat vermeldt. SHIVA verwacht dat
de voornoemde parlementariers zich zullen blijven inzetten voor tarieven
op een redelijk nivo op de voornoemde routes in verhouding met service
en kwaliteit. Netelenbos moet nu binnen drie weken antwoorden op de
gestelde vragen. De vragen die gesteld zijn luiden:
 
1. Bent u op de hoogte van de klacht van Vereniging Vrije Vogel
    Willemstad, Curacao dat de KLM op de routes naar Paramaribo en
    Curacao, voor de Nederlandse markt, geen stoelen tegen het
    laagste tarief aanbiedt?
 
2. Bent u op de hoogte van de klachten van VVV Curacao dat de KLM
    middels zgn. wachtlijsten, reserveringen van studenten boekt en
    een paar weken voor vertrek de studenten laat bellen met de
    mededeling dat er geen plaatsen meer verkrijgbaar zijn voor het
    studententarief, maar dat er wel plaatsen zijn voor duurdere
    tickets?
 
3. Berusten de in vraag 1 en 2 genoemde klachten op feiten? Zo ja,
    wordt hierdoor dan niet het systeem van goedkeuring van de
    tarieven van RLD door de KLM ondergraven? Zo ja, welke acties
    overweegt u?
 
4. Bent u op de hoogte van de klacht dat tarieven naar Curacao vaak
    meer dan twee keer zoveel kosten dan tickets naar vergelijkbare
    bestemmingen met vergelijkbare vliegtuigen? Wat is hier uw oordeel
    over?
 
5. Ons bereiken van S.K.V. SHIVA, Nijmegen en Comité Verlaging
    Vliegtarieven Suriname te Amsterdam, ook overeenkomstige klachten
    over KLM en SLM op de route Amsterdam - Paramaribo en omgekeerd.
    Berusten deze klachten op feiten? Zo ja, hoe beoordeelt u deze
    klachten? Acht u het wenselijk om enige actie te ondernemen? zo ja,
    welke acties overweegt u?
 
6. Indien u niet beschikt over voldoende gegevens om de klachten op
    de bovengenoemde routes te beoordelen, bent u dan bereid deze
    klachten nader te onderzoeken resp. een onderzoek naar deze klachten
    in te stellen?
 
Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA
 
Mahin Jankie, voorzitter